Telefon   +48 694 138 888

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzbrojenia terenu

W zakresie uzbrajania terenu usługi geodezyjne są niezbędnym wsparciem, które umożliwia wytyczenie szlaków, którymi zostaną doprowadzone media na teren inwestycji. Wszystkie pomiary ewidencjonowane są w geodezyjnej sieci ewidencji uzbrojenia terenu.

 

Czym jest GESUT?

Jest to rejestr publiczny, którego obowiązek prowadzenia został określony na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dzisiaj jest to system informatyczny, w którym znajdują się wszystkie, najbardziej aktualne dane dotyczące stanu uzbrojenia poszczególnych terenów na obszarze Polski.

 

Kto sprawuje pieczę nad GESUT?

Obowiązek aktualizacji danych w systemie spoczywa na władzach powiatowych. To jednostki powiatowe, z uwagi na uprawnienia umożliwiające wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zobligowane są do wprowadzania najbardziej aktualnych danych do systemu.

Jako doświadczona firma geodezyjna zajmujemy się wykonywaniem dokumentacji, niezbędnej do dokonywania wpisów w Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

 

Wyznaczanie działek ewidencyjnych

Podział działki wykonywany jest na podstawie danych z ewidencji gruntów budynków i lokali oraz dokumentów geodezyjnych znajdujących się w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Podstawą wyznaczania punktów załamania granic działki są operaty podziału nieruchomości, operaty ewidencji gruntów, a także dane przestrzenne umożliwiające wyznaczenie.
Punkty wyznaczone stabilizuje się palikami geodezyjnymi a na życzenie klienta trwałymi znakami granicznymi (betonowe).

 

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny).

  • W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.
  • W ujęciu administracyjno-prawnym podział działki polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

 

Uzgodnienia dokumentacji ZUD

Przygotowanie dokumentacji oraz wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu z niezbędnymi załącznikami.

 

Inwentaryzacja geodezyjno-architektoniczna

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalowej oraz na potrzeby własne klienta, pomiary kontrolne, a także nietypowe pomieszczeń, lokali i całych kondygnacji.

 

Arkusze map ze szkicami